Stephen Clark - Why you should vote?

3.–9. juunil toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Eestis on hääletama oodatud kõik Eesti kodanikud ja Eestis elavad Euroopa Liidu kodanikud, kes on 18-aastased. Sellel korral on ingliskeelses e-tunnis külas Euroopa Parlamendi büroode direktor Stephen Clark, kes toob näiteid Euroopa Parlamendi viimase viie aasta tööst: kuidas on reageeritud kriisiolukorras, milliseid seaduseid on vastu võetud ja kuidas on käitutud keerulises geopoliitilises olukorras. Lisaks kuuleme, mis on need põhjused, miks kõik peaksid valimistel oma hääle kuuldavaks tegema.

Tunni loomist on toetanud Euroopa Parlamendi Büroo Eestis.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga