TAGASI KOOLI OTSIB OMA TIIMI E-TUNDIDE JUHTI

Tagasi Kooli missiooniks on viia õpilasteni elulised oskused. Selleks loome õpetajatele vajalikud õppematerjalid ja nimetame neid e-tundideks. E-tund on 45-minutiline koolitund, mis koosneb YouTube’i otseülekandest, tunnikavast ja ülesannetest õpilastele. Oleme e-tunde teinud viis aastat ja loonud õpetajatele üle 400 tunniga materjalide baasi https://etunnid.tagasikooli.ee/jarelvaatamiseks/ 

Otsime oma tiimi üht täisajaga või kaht osalise ajaga e-tundide juhti. E-tundide juhi ülesandeks on koostöös partneritega luua ligikaudu 90 uut e-tundi aastas erinevatel elulistel teemadel koos materjalidega ja teavitada tundidest õpetajaid. Ülekannete tehnilise poole eest vastutab eraldi videomeeskond.   

Tööülesanded:

 • E-tundide tellijatega kontseptsiooni, ajakava ja teemade kokkuleppimine.
 • Külalisõpetajate leidmine, tunni disainimine koostöös külalisõpetajaga.
 • Õpetajate tunnikavade ja töölehtede välja töötamine ja/või toimetamine, ekspert-õpetajate kaasamine tunnikavade loomiseks.
 • E-tundide promo õpetajatele Facebookis, igakuistes uudiskirjades ja veebi korrashoid.
 • Osalemine organisatsiooni arendusprojektides.
 • E-tundide YouTube’i otseülekannete sujuvuse tagamine koostöös videotehnikuga.

Ootused kandidaadile:

 • Sul on kõrgharidus, kasuks tuleb pedagoogiline või andragoogiline haridus või kogemus.
 • Oled avatud, julge ja diplomaatiline suhtleja nii kõnes kui kirjas.
 • Sul on head projektijuhtimise oskused. 
 • Oled avatud õppimisele ja katsetamisele.
 • Oled iseseisev tegutseja.
 • Sulle meeldib olla igapäevaselt kursis ühiskonna aktuaalsete teemadega.

Pakume Sulle võimalusi:

 • panustada haridusuuendusse.
 • areneda e-õppematerjalide valdkonnas.
 • kuuluda toetavasse väikesesse tiimi, kus teeme tiimipäevi kord kuus. 
 • teha tööd osaliselt kodukontorist ja käia 2x nädalas tööajast trennis. 

Pakume täiskoha eest palka 1800 EUR (bruto). Tööleasumise aeg on jaanuaris 2023.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja teibi@tagasikooli.ee 17.01.2023.