Iga annetus loeb

Tagasi Kooli kogub sellel aastal annetusi suhtlemisoskuste õpetamiseks.  Suhtlemisoskuste õppimise vajadus on nutiajastul aina aktuaalsem. E-tundides õpetame noortele baasilisi suhtlusoskusi nagu enseväljendus-, kuulamis- ja argumenteerimisoskus.

E-tundide loomist saad toetada Armastanaidata annetuskeskkonnas. Iga annetus loeb, sest kui ühe tunni tegemiseks kuluv summa saab kokku, siis teeme tunni ära.

Tagasi Kooli on Vabaühenduste liidu liige ja järgib vabaühenduste tegutsemise eetilisi põhimõtteid ja annetuste kogumise head tava.

Vaata ka seda, kuidas e-tunnid sünnivad ja miks neid vaja on? Tutvu varasemalt tänu annetustele sündinud e-tundidega allpool.

MTÜ Tagasi Kooli on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. See tähendab, et annetajad saavad annetatud summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49). Täpsemalt annetustega seotud maksudest saab lugeda siit.