Iga annetus loeb

Tundide loomist saad toetada Armastanaidata annetuskeskkonnas. Iga annetus loeb, sest kui ühe tunni tegemiseks kuluv summa saab kokku, siis teeme tunni ära.

Näiteks ootavad õpetajad oma klassiga e-tunde järgnevast:

  • vaimsest tervisest
  • sõprussuhetest, sotsiaalsetest oskustest
  • kiusamisest
  • esmaabist
  • kohtusüsteemist
  • rahatarkusest
  • emotsioonidega toimetulekust

Tagasi Kooli on Vabaühenduste liidu liige ja järgib vabaühenduste tegutsemise eetilisi põhimõtteid ja annetuste kogumise head tava.

Vaata ka seda, kuidas e-tunnid sünnivad ja miks neid vaja on? Tutvu varasemalt tänu annetustele sündinud e-tundidega allpool.