KONTAKTID

Meie tiim

Meie
asukoht
Telliskivi 60a, Tallinn

info@tagasikooli.ee

Elisabeth
Purga
Tegevjuht

elisabeth@tagasikooli.ee

Nele
Tamson
E-tundide juht

nele@tagasikooli.ee

esilehe_banner_2

MÕJU

Aitame õppetöös luua veelgi enam seoseid päris eluga

Visioon: Tagasi Kooli aitab 1.12. klasside õpilastel eluoskusi õppida.

Missioon: Loome õpetajatele eluoskuste (üldpädevuste) õpetamiseks kvaliteetseid õppematerjale ehk e-tunde. Kvaliteetse õppematerjali loob selge õpilasekohane õpieesmärk, aja- ja eakohasus, aktiivsed ülesanded õpilastele ja tunni sisu teaduspõhisus.

E-tund on 45-minutine koolitund, millest 15-20 minutit on eksperdi loeng ja ülejäänud 25-30 minutit teeb õpetaja klassiruumis. Õpetajale on ette valmistatud tunnikava ja õpilastele aktiivõppe ülesanded.

Siht: Soovime luua õppematerjalide baasi kõikide eluoskuste õpetamiseks kõigis vanuseastmetes.

Mõju hindamiseks jälgime e-tundides osalenud õpilaste arvu, küsime õpetajate tagasisidet igale e-tunnile ja kaks korda aastas uurime õpetajate rahulolu.

Väljakutse hariduses: Lisaks aineteadmistele tuleb õpilastele õpetada elulisi oskusi ehk üldpädevusi. Põhikooli- ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas on nimetatud 8 üldpädevust, mida iga aineõpetaja peab lisaks ainele õpetama, näiteks õpioskused, suhtlemisoskused või ettevõtlikkus. Õpetajatel aga napib ajakohast materjali üldpädevuste õpetamiseks. Tagasi Kooli on pühendunud sellele, et luua õpetajatele kvaliteetne õppematerjal.

Telli e-tund või anneta, et koos missiooni ellu viia!

Tagasi Kooli nõukogu

Ede Raagmets, Swedbank Eesti juhatuse liige, klienditeenuste juht

Triin Noorkõiv, Tagasi Kooli kaasasutaja

Tiina Pauklin, Tagasi Kooli kaasasutaja

Kärt Kaasik-Kepler, Swedbank Eesti toetustegevuste juht

TOETAJAD

Eluoskuste õpetamisele annavad hoogu

MTÜ Tagasi Kooli on sotsiaalne ettevõte. Tagasi Kooli lähtub oma tegevuses ühingu põhikirjast.

Tagasi Kooli strateegiline partner on Swedbank. Swedbank toetab algatust nii rahaliselt kui oma töötajate kaasamise kaudu.

Algatus on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner.

Ühing kogub annetusi annetuskeskkonna armastanaidata.ee kaudu. Tagasi Kooli on Vabaühenduste liidu liige ja järgib vabaühenduste tegutsemise eetilisi põhimõtteid ja annetuste kogumise head tava. MTÜ Tagasi Kooli on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Tagasi Kooli e-tunnid Euroopa Parlamendist on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. Projekti toetab Euroopa Liit, Euroopa Parlament ja üheskoos.eu.

Tagasi Kooli e-tundide filmimist teostab ja toetab Event Media.

Filmimiseks vajaliku tehnika annetas Valge Klaar ja Telia.

E-tundide sündimise lugu

E-tundide idee sündis 2016. aastal koostöös Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ettevalmistustega, kui Tagasi Kooli esitas kingiidee tuua 100 põnevat Eesti inimest YouTube’i otseülekandes Eesti õpilaste ette. 100 e-külalistundi sai reaalajas 123 130 õpilaste vaatamist. E-külalistundidest võtsid osa õpilased kõigist Eesti maakondadest ja väliseesti koolidest USA-st, Soomest, Luksemburgist, Venemaalt ja Itaaliast.

 • Tunni teemade väljatöötamiseks koguti õpilastelt kokku 1000 küsimust.
 • Küsimusi aitasid koguda lauljad Getter Jaani (vt videot) ja Daniel Levi Viinalass (vt videot).
 • E-tundide kontseptsiooni töötasid välja Teibi Torm ja Kelli Eek.
 • Tundide väljatöötamist ja elluviimist toetasid kümned vabatahtlikud – aitäh Tiina Pauklin, Margo Loor, Kristi Roost jpt.
 • Tunde rahastasid KÜSK ja Swedbank, tehnoloogiapartner oli Overall. Otseülekanded teostas EventMedia.
ESIMESED E-TUNNID

Kaadri taga: kuidas sündisid esimesed 100 e-külalistundi

100 otseülekannet ja üle saja tuhande õpilase Eesti ning väliseesti koolidest! Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks tegime koos uskumatult ägeda kingituse.

Tagasi Kooli lugu

Kokkuvõte Tagasi Kooli e-tundidest 2016-2023: Loodi e-külalistundide idee, millest kasvasid välja Tagasi Kooli e-tunnid. E-tundide eesmärk on viia YouTube otseülekandes vabatahtlikud eksperdid õpilaste ette, et aidata õpetajatel õpetada elulisi oskusi. Kokku on Tagasi Kooli loonud enam kui 500 otseülekandes e-tundi.  

 • 2016-2018 loodi Teibi Tormi eestvedamisel 100 e-külalistundi, mis said otseülekandes 123 130 õpilase vaatamist.

Kokkuvõte Tagasi Kooli karjääriõppe programmist 2017-2023: Viidi ellu Tuleviku Tegijate programm. Programmi eesmärgiks oli aidata 1.-12. klasside õpilastel teha teadlikke haridus- ja töövalikuid. Programmi käigus korraldati õpilastele üle 4000 kohtumise. Kohtumiste kokkuleppimiseks loodi veebiplatvorm, mida kasutas üle 5 000 oma ala tegija, õpetaja ja õpilase. Programmi jooksul toimunud kohtumistest sai osa 45 000 õpilast 438 koolist. 

 • 2019-2023 viidi Teibi Tormi eestvedamisel ellu Tuleviku Tegijate programm ja arendati välja veebiplatvorm. Platvorm võimaldas õpilaste jaoks kokku leppid külalistunde, õppekäike, töö- ja tudengivarjutamisi. Lisaks sellele võimaldas platvorm ettevõtetel, erialaliitudel jt korraldada suuremahulisi koostööprojekte koolidega.   
 • 2017 toimus esimene Karjäärikuu, mille raames toimus üle Eesti 1000 karjääriteemalist külalistundi, katsetati uut külalistunni kokkulepete infosüsteemi.

Kokkuvõte Tagasi Kooli külalistundidest 2006-2017: Tagasi Kooli korraldas aastatel 2006-2017 tuhandeid külalistundide kõikides Eesti üldhariduskoolides. Tänu sellele viidi idee külalisõpetamisest massidesse, toodi haridus-sõnavarasse termin “külalisõpetaja” ja külalisõpetamine muutus koolides igapäevaseks praktikaks. Tagasi Kooli külalistunnid aitasid suurendada kooli ja ülejäänud ühiskonna sidusust ning aitasid õpetajatel teha koolitunde elulähedaseks. Kõige suuremat vastukaja sai ühiskonnas külalistundide kampaania “Mida Sina õpetaksid 15-aastasele iseendale?”.  

 • 2015 sai Tagasi Kooli algatusest eraldi organisatsioon MTÜ Tagasi Kooli. Organisatsiooni asutasid Triin Noorkõiv, Tiina Pauklin, Teibi Torm ja Swedbank Eesti. 
 • 2012-2017 korraldati igal aastal “Tagasi Kooli nädalat” ja aidati infosüsteemi toel korraldada tuhandeid külalistunde üle Eesti, Swedbank’i töötajad viisid raha- ja digitarkuse külalistunnid kõigisse Eesti koolidesse.
 • 2011 Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklini eestvedamisel ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel loodi esimene infosüsteemi külalistundide kokkuleppimiseks.
 • 2010 korraldas Triin Noorkõiv “Tagasi Kooli nädala”, kutsudes kõiki inimesi üle Eesti  ühe nädala jooksul külalistunde andma, et luua koostööd kooli ja ühiskonna vahel.
 • 2006-2009 korraldas Noored Kooli tiim “Tagasi Kooli päeva”, kus erinevate valdkondade tipptegijad toodi koolidesse, et luua suuremat teadlikkust koolis toimuvast.