Kutsume ministeeriume, organisatsioone ja ettevõtteid tegema koostööd e-tundide loomisel!

OSALEB PALJU ÕPILASI

Ühte e-tundi vaatab otseülekandes keskmiselt 25 klassi ehk 625 õpilast 1.–12. klassideni.

ÜLE-EESTILINE

E-tunnid toimuvad YouTube'i otseülekandes ja jäävad järelvaadatavaks, mis võimaldab ühel eksperdil jõuda korraga paljudesse koolidesse üle Eesti.

LIHTNE JA KIIRE

E-tunni ettevalmistamiseks läheb 3 nädalat. Protsess on hästi välja töötatud ja hoolitseme kõige eest – esinejast tagasisideni.

KVALITEETNE SISU

Tagame, et e-tunnid on eakohased, toetavad õpilaste õppimist ja on seotud riikliku õppekavaga.

Aitame koos õpetajatel tõsta õpilaste õpihuvi!

E-TUNDIDE VAJALIKKUS

E-tundide kaudu aitame õpilastel õppida eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja väärtusi

Aitame õpilastel luua õppetöös veelgi enam seoseid päris eluga ja see innustab õpilasi õppima.

E-TUNNI FORMAAT

E-tund on 45-minutiline koolitund koos tunnikavaga eraldi 1.–3. klassile, 4.–6. klassile, 7.–9. klassile või gümnaasiumile

4 sammu

1
5 minutit - HÄÄLESTUS
Enne otseülekande algust häälestab õpetaja klassi, et teemasse sisse elada.
2
15 minutit - LOENG
Ekspert annab YouTube’i otseülekandena loengu ja vastab õpilaste küsimustele.
3
5 minutit - KÜSIMUSED
Ekspert vastab otse-eetris õpilaste saadetud küsimustele.
4
20 minutit - ÜLESANNE
Õpilased lahendavad aktiivõppe ülesannet.
461+
e-tundi
438
kooli
100500
vaatamist aastas
6
aastat tegutsemist
ÕPETAME KOOS ELUOSKUSI

Millistel teemadel on vaja e-tunde luua?

E-tunde korraldame 13 teemavaldkonnas, kus õpetajatel on ajakohase õppematerjali puudus. Unistame sellest, et õpetajatel oleks igas valdkonnas kogu vajalik materjal olemas.

 1. Digioskused

 2. Enesejuhtimise oskused

 3. Ettevõtlikkus

 4. Karjäärioskused

 5. Kultuur- ja väärtused

 6. Matemaatika-, loodusteadused- ja tehnoloogia elulised näited

 7. Meediaoskused

 8. Rahatarkus

 9. Roheoskused

 10. Kodanikuoskused

 11. Suhtlusoskused

 12. Vaimne ja füüsiline tervis ning ohutus

 13. Õpioskused

E-tunde on tellinud

E-TUNDIDE VÄLJATÖÖTAMINE

Tagasi Kooli teeb kogu töö - tunni teemast tagasisideni. Hinnapakkumise saamiseks kirjuta nele@tagasikooli.ee

5 sammu

1
SISU
Töötame välja e-tunni sisu ja valmistame ette esineja. Esineja panustab oma aega vabatahtlikkuse alusel.
2
TUNNIKAVA
Koostame õpetajatele tunnikava ja õpilastele aktiivõppe ülesanded.
3
TEAVITUSTÖÖ
Viime info e-tundidest 1.-12. klasside õpetajateni Eestis.
4
OTSEÜLEKANNE
Teeme eeltöö võttemeeskonnaga ja teeme YouTube otseülekande. Video jääb järelvaadatavaks.
5
TAGASISIDE
Küsime õpetajatelt tagasisidet tunni kohta, teeme tellijale kokkuvõtte osalejatest ja tagasisidest.

E-tundide loomisel lähtume parimatest pedagoogilistest praktikatest

Tunni teema sõnastame alati õpilasekohase küsimusena, et õpilane oskaks teemat oma eluga siduda, näiteks "Kuidas koguda raha uue nutitelefoni jaoks?". Eakohasuse tagamiseks teeme tunnid eraldi erinevatele vanuseastmetele. Iga tund sisaldab õpilase õppimise aktiveerimiseks ülesannet. E-tunnis ei tehta toodete-teenuste reklaami ja sisu on teaduspõhine.

Tekkis huvi

Teeme koostööd ja toome elulised teemad õpilasteni!

Räägime lähemalt! Kirjuta e-tundide juht Nele Tamsonile nele@tagasikooli.ee või helista 5197 1318.

Mida meie kohta öeldakse

E-tunnid on aidanud Mondo Maailmakoolil viia maailmahariduslikke teemasid ka Eestimaa kaugematesse nurkadesse. E-tunnid võimaldavad tuua õpilased kokku tippspetsialistidega ning laiendada silmaringi eluliselt tähtsatel teemadel nagu kliimamuutused, ränne, aktivism. On väärtuslik, et harivad ja inspireerivad tunnid on ka peale otseülekannet kõigi järelvaatamiseks saadaval.

Mari Jõgiste
Maailmahariduse projektijuht

Koostöös Tagasi Kooli meeskonnaga oleme alates 2019. aastast järjepidevalt viinud olulised teadmised riigikaitsest – alustades ajateenistusest, tegevväelaste tööst ning lõpetades riigikaitse planeerimisega – tuhandete koolinoorteni, meie tulevaste riigikaitsjateni. Üheskoos loome kaitstud Eesti!

Kusti Salm
Kaitseministeeriumi kantsler

E-tunnid on olnud hea võimalus viia andmekirjaoskus noorteni, kelle elu lahutamatu osa on pidev andmevahetus nii õpingutes kui ka sotsiaalmeedias. Koostöös oleme aidanud parandada tuhandete noorte andmekirjaoskust ja me ühine soov on ka edaspidi aidata noori andmemaailmas orienteeruda ning selle maailma võimalused enda kasuks tööle panna.

Urmet Lee
Statistikaameti peadirektor