Olev Mihkelson - У нас способность совершать дела?

Опека и ограничение дееспособности – не очень простые темы, но многим детям приходится сталкиваться с ними уже с малых лет. И даже если человек еще не сталкивался с этой темой лично, о ней полезно кое-что узнать для расширения кругозора и для того, чтобы быть в курсе процессов, происходящих в общественной жизни. Например, на э-уроке ученики узнают, что вообще такое дееспособность взрослых, и в каких случаях она ограничивается. Или наоборот: в каких случаях расширяется дееспособность несовершеннолетнего лица. Подробно об этом расскажет судья Вируского уездного суда Олев Михкельсон. Э-урок создан в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Европейским социальным фондом.

Eestkoste ja teovõime piiramine ei ole väga kerged teemad, ent nii mõnigi noor peab juba varakult nendega kokku puutuma. Ning isegi, kui isiklikult veel kokkupuudet pole, siis silmaringi laiendamiseks ning ühiskonnaeluga kursis olemise jaoks on kasulik sellest valdkonnast üht-teist teada. Näiteks saavad õpilased e-tunnis teada, mis on üldse täiskasvanute teovõime ja mis puhkudel seda piiratakse. Või ka vastupidi – mis juhtudel hoopis alaealise teovõimet laiendatakse. Lähemalt räägib sellest Viru Maakohtu kohtunik Olev Mihkelson.

E-tund toimub koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondiga.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga