Aleksei Männiste - Что делают резервисты на учениях «Ёж»?

16. maist toimub suurõppus #SIIL2022, kuhu on kutsutud ligikaudu 15 000 ajateenijat, reservväelast, tegevväelast, kaitseliitlast ja liitlasriikide sõdurit kokku kümnest riigist. Millega tegelevad reservväelased suurõppusel SIIL, millised on sealsed olud? – sellele vastab lühidalt kapral Aleksei Männiste.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga