Jaanus Terasmaa - Miks me ei tohiks rääkida ainult kliimamuutustest?

Kliimamuutused mõjutavad meie igapäevaelu üha rohkem ning on tihedalt seotud teiste kriisidega, olgu selleks elurikkuse-, vee-, tervishoiu või toidukriis. Inimtegevus on mõjutanud suuremat osa maismaast ja ookeanidest, hävitades ökosüsteeme ja muutes aineringeid. Tänaseks ületame üheksast planetaarsest piirist juba kuute, seega meie võimalused keskkonnamuutustega toime tulla üha kahanevad. Sellel korral on e-tunnis külas Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse juhataja ja ökohüdroloogia professor Jaanus Terasmaa, kes räägib kliimamuutuste mõjust inimese heaolule, sellest, kuidas on keskkonnakriisid omavahel seotud ning miks on vaja nende mõju leevendada. 

E-tunni loomist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga