Maia Klaassen - AI: inimkonna hukatus või usaldusväärne abimees?

Tehisintellektist ehk AI-st on viimasel ajal räägitud väga palju. Tegemist pole sugugi millegi uuega, ent suuremat tähelepanu hakkas teema pälvima siis, kui vabalt sai kättesaadavaks tehisintellektil põhinev juturobot, mis suutis imekiiresti anda pikki ja pealtnäha põhjalikke vastuseid. AI loodud tekstide, piltide ja muu varjus on kerkinud pinnale ka mitmeid probleemkohti, nagu võltsitud info levik, eetika ja autoriõigustega seotud küsimused. Sellel korral on e-tunnis külas TÜ meediapädevuse nooremteadur Maia Klaassen, kes räägib tehisintellekti võludest ja valudest ning sellest, kuidas AI-st kasu lõigata.

Tunni valmimist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Tunni sisu loomisele on kaasa aidanud Balti Infohäirete Sekkekeskuse (BECID) meediapädevuse spetsialistid. Vaata tasuta materjale nende kodulehel: www.becid.eu

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga