Maria Murumaa-Mengel - #cancelculture: tühistamine või vastutusele võtmine?

“Tühistamine” on sõna, mida visatakse siia ja sinna üsna hooletult. E-tunnis vaatleme koos Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessori Maria Murumaa-Mengeliga, kuidas “tühistamiskultuuri” sõna alla on täna koondunud palju erinevat: inimeste ja brändide vastutuselevõtt, ja veebihäbistamine, aga ka meelelahutuslik trollimine ja kogukonna kuuluvustunne.

Tunni valmimist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Tunni sisu loomisele on kaasa aidanud Balti Infohäirete Sekkekeskuse (BECID) meediapädevuse spetsialistid. Vaata tasuta materjale nende kodulehel: www.becid.eu

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga