Anno Aedmaa - E-õppekäik Euroopa Elamuskeskusesse

E-õppekäik Euroopa Elamuskeskusesse. Õpilane saab teada, kuidas Euroopa Parlamendis tehakse õpilast isiklikult puudutavaid
otsuseid.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga