Yana Toom - Kas homne töö on sama mis täna?

Euroopa Parlamendi liikmetega tundide eesmärgiks on tutvustada õpilastele, kuidas Euroopa Liit toimib ja millised sealsed protsessid neid igapäevaselt mõjutavad. Õpilane saab e-tunnist teada, mis on elukestev õpe ning mida võib oodata tuleviku tööturust.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga