Keit Fomotškin - Kas isa armastab pere sama palju kui ema?

Nii nagu kõik muu, muutuvad ja arenevad meeste ja naiste rollid ning ka peremudel ajas edasi. Sellest olenemata on neis rollides ja mudelis palju traditsioonilist. Täna rohkem, kui võib olla kunagi varem on ühiskonnas arutelu nende rollide/mudelite sisu ja selle üle, kuidas traditsioonilised väärtused, uskumused ja hoiakud tänapäevaste ootustega kokku kõlavad. Käesolevas tunnis kohtume Keit Fomotškiniga, kes jagab oma nägemust sellest, milline võib olla mehe roll ja peremudel ning mis on suhete loomisel tema arvates kõige tähtsam.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga