Maarja Krais-Leosk - Kas puudega inimesel on samad õigused, mis puudeta inimesel?

Kõikidel inimestel on õigused, ent kas kõigil on need samad? Kas kõik inimesed, sh ka puuetega isikud, saavad oma õigusi ka hästi kasutada? Sellest räägib e-tunnis Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk, aga jutuks tuleb ka muu. Näiteks kuidas me kõik saame olla teistega arvestavad inimesed, kuidas saame olla head kaaslased ja sõbrad ka neile, kes meist millegi poolest erinevad?

E-tund toimub Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga