Sven Idarand - Kas sina oled autor? Kas mina olen autor? Mis siis, kui olen?

Selles e-tunnis arutleme autoriks olemise, asjade ja loomingu omamise ja muidugi selle üle, kuidas Instagram ja Tiktok meie videod endale võtab. Meie eesmärgiks on koos mõelda ja rääkida nende päriselus juhtuvate asjade üle, mis võib autoriõigusega hästi või halvasti minna, natuke õppida ja saada teada, et tegelikult teab igaüks, et teise oma ei tohi endale küsimata ära võtta!
E-tunnis on külalisõpetajaks Sven Idarand Eesti Kunstiakadeemiast, kes on näinud, kui oluline on autorina mõista oma õigusi, seda nii kunstnikuna aga ka õpilase, töötaja, inimesena. Hetkel, mil autori kaitsmisega on veel ja veel keerulisemaid väljakutseid, soovib ta anda noortele sissevaadet sellesse peamisesse, millele nad peaksid oma kooli- ja loometöös mõtlema, aga alati ei jätku selleks õpingute kõrvalt aega.

Tunni loomist on toetanud EUIPO ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

 

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga