Mikk Tootsi - Kas tulevikuelekter on rohelist värvi?

Tänapäeval ei saa energiaga seotud teemadest ei üle ega ümber. Kes muretseb kodus arvete pärast, kes aga mõtleb kaugele tulevikku ette. Ka Eesti on võtnud rohepöördega seotud eesmärgid aastaks 2035, mille raames peab taastuvenergia osakaal tõusma 55%-ni. Taastuvenergiast selles e-tunnis Eesti Energia päikeseenergia ja salvestuslahenduste teenusejuht Mikk Tootsi räägibki ning õpilased saavad teada, miks on roheline elekter oluline ja millele oma säästliku käitumise mustrites tähelepanu pöörata.

E-tunni loomist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga