Kaido Tiigisoon - Kuhu võib areneda tehnoloogia?

Tehnoloogia on kõikjal meie ümber ning me kasutame igapäevaselt selle arengu vilju. Tehnoloogilised leiutised on teinud meie elu palju kiiremaks, mugavamaks, efektiivsemaks ja võimalusterohkemaks. Iga areng tähendab aga muutusi ja sellega seoses ka kaasnevaid väljakutseid. Inimeste ja organisatsioonide edukus nendega toime tulla sõltub kohanemisvõimest, õppimisvõimest ja valmisolekust teha teadlikke valikuid nendes uutes tingimustes. Mõnel juhul tajume neid uusi tingimusi muutustena meie igapäevalelu ümbritsevas keskkonnas, mõnel juhul ulatuvad need aga aga sügavamate teadmiste ja kogemuste tasandile meie maailma toimimisest ja selle võimalikkusest tulevikust. Käesolevas tunnis vaatame kaugele tulevikku ja arutame, millised võiksid olla erinevad nägemused maailma toimimisest tulevikus ja kuhu tehnoloogia areng meid viia võiks.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga