Kusti Salm - Kui palju maksab Eesti riigikaitse?

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti kaitsepoliitikast ja -ajaloost. Õpilane saab e-tunnist teada, kui palju ja kuhu panustatakse raha Eesti riigikaitses.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga