Marina Kaljurand - Kui suveräänne on Eesti?

Euroopa Parlamendi liikmetega tundide eesmärgiks on tutvustada õpilastele, kuidas Euroopa Liit toimib ja millised sealsed protsessid neid igapäevaselt mõjutavad. Õpilane saab e-tunnist teada, mis on suveräänsus ning mida see rahvusvahelises koostöös tähendab.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga