Jaak Madison ja Urmas Paet - Kuidas aitab Euroopa Parlament kliimakriisi lahendada?

Euroopa Parlament võtab vastu õigusakte, mis mõjutavad kõiki Euroopa Liidu elanikke. Euroopa Liidu eesmärgiks on 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet ning saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks. Liikmesriigina on Eesti võtnud samad eesmärgid.

Sellel korral on e-tunnis külas Euroopa Parlamendi liikmed Jaak Madison ja Urmas Paet, kes räägivad, kas kliimaneutraalsus ja kasvuhoonegaaside netoheite vähendamine on üldse saavutatavad, kuidas on Euroopa Parlamendis kliima osas vastu võetud otsused mõjutanud Eesti elu ning kas ja mida peaks tegema, et seatud eesmärke saavutada.

Tundi modereerib Helen Haamer Eesti Väitlusseltsist.

Tundi on kaasrahastanud Euroopa Liit.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga