Eero Janson - Kuidas antakse Ukrainas humanitaarabi?

E-tunnis räägib Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson sellest, mis on humanitaarabi (ja mis see ei ole) ja kuidas praegu Ukrainas humanitaarabi antakse. Arutame, millised on erinevad humanitaarabi andmise viisid, mis olukorras kuidas abi antakse ning mida peavad organisatsioonid ja riigid humanitaarabi andmisel arvesse võtma. Juttu näitlikustab Eero isiklik kontakt Ukrainaga ning seal värskelt tehtud fotod. Pange oma klass kirja ning tulge osalema!

E-tund valmib MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga