Diana Poudel - Kuidas ära tunda hunti lambanahas?

Väga paljud täiskasvanud ei kujuta isegi ette, kui palju suhtlevad algklassilapsed internetis. Kahjuks võetakse vastu ka sõbrakutseid tundmatutelt ning lastakse endale kingitusi teha. Sellel korral tuleb külla Tartu Ülikooli infovastupidavuse nooremteadur Diana Poudel, kes selgitab, miks ei tohi võõraid internetis usaldada.

Tunni valmimist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Tunni sisu loomisele on kaasa aidanud Balti Infohäirete Sekkekeskuse (BECID) meediapädevuse spetsialistid. Vaata tasuta materjale nende kodulehel: www.becid.eu

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga