Priit Mürk - Kuidas ära tunda, kas pilt on võltsitud?

Kuidas olla kriitiline meediatarbija, kui uudised ja arvamused on kolinud paberlehtedest või telekanalitelt Instagrami, YouTube’i ja mujale internetti ning sisuloojateks on ajakirjanike ja ekspertide kõrval ükskõik kes meie seast? Käesolevas tunnis uurimegi koos külalisõpetaja Priiduga, kuidas märgata infot, mis on moonutatud ja seda just fotode näitel.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga