Marie Kotkas ja Leela Leer - Kuidas disainida isetehtud kaitsemaski?

Seoses eriolukorraga on oluline, et õpilased saaksid vajalikud oskused ja teadmised, et ennast ja teisi viiruse eest kaitsta. Õpilane saab e-tunnist teadmised, mida silmas pidada maski disainimisel.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga