Daniel Soomer - Kuidas ennast kehtestada?

Me suhtleme iga päev teiste inimestega ning edastame neile oma soove, vajadusi või seisukohti ehk oleme ennast kehtestavas olukorras. See eeldab märkamist ja eneseväljendamist viisil, mis võimaldab saavutada tasakaalu oma vajaduste ja teiste inimeste soovidega. Käesolevas tunnis vaatlemegi, kuidas ennast kehtestada ehk kuidas ennast selgelt väljendada ja ennetada konflikte läbi mina-sõnumite edastamise.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga