Kilvar Kessler - Kuidas finantsjärelevalve tarbijat kaitseb?

Finantsinspektsioon on sõltumatu finantsjärelevalve ja kriisilahenduse asutus, kus töötab 114 inimest. Nende roll on jälgida, et 141 finantsturul tegutsevat ettevõtet seadusest tulenevaid nõudeid täidaks. Mis kasu on sellest tarbijal? Mida teeb Finantsinspektsioon selleks, et inimeste finantsturule pandud raha oleks kindlas kohas? Neile ja muudele olulistele küsimustele seoses Finantsinspektsiooni rolliga ühiskonnas leiad vastused käesolevas e-tunnis.

Kilvar Kessler on Finantsinspektsiooni juhatuse esimees.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga