Tanel Sepp - Kuidas hoida väärtusi ja korda globaalses küberruumis?

Küberruum on piirideta ala, milles me kõik toimetame. Täna on aga tekkinud väärtuste lahknevus, kus ühelt poolt kaitstakse demokraatlikke väärtusi, teiselt poolt üritatakse suurendada riiklikku kontrolli.

Eesti riigil on siin üks konkreetne seisukoht – kaitsta vaba, avatud ja turvalist internetti. Kuidas seda teha, kui osa riike on selle vastu ja on ka huvigruppe – näiteks suurfirmasid, inimesi – , kes võivad olla kontrollimatud?

Sellest räägib välisministeeriumi küberdiplomaatia osakonna peadirektor Tanel Sepp.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga