Kristiina Treial - Kuidas hoiduda kiusamisest sotsiaalmeedia suurlinnas?

Sotsiaalmeedia on hoolimata platvormide poolt seatud vanusepiirangutest siiski väga oluliseks suhtluskeskkonnaks juba algklassi lastele. Selles e-tunnis uurime koos Kiusamisvaba Kooli sisujuhi Kristiina Treialiga lähemalt, mis on küberkiusamine ning mida igaüks saab teha, et sellest hoiduda. Näiteks, kuidas võiks meid aidata vanaema reegel. Ja mida teha, kui siiski kohtame küberkiusamist.

 

* Foto autor: Videal

Tunni loomist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Tunni sisu on loodud Kiusamisvaba Kooli projekti raames, mida rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga