Riho Ühtegi - Kuidas Kaitseliit meid kaitseb?

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti kaitsepoliitikast ja -ajaloost. Õpilane saab e-tunnist teada, milline on Kaitseliidu roll Eesti riigikaitses.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga