Nele Kirsipuu - Kuidas käituda kui keegi sind juutuubis solvab?

Kuidas olla kriitiline meediatarbija, kui uudised ja arvamused on kolinud paberlehtedest või telekanalitelt Instagrami, YouTube’i ja mujale internetti ning sisuloojateks on ajakirjanike ja ekspertide kõrval ükskõik kes meie seast? Käesolevas tunnis arutame koos külalisõpetaja Nelega sõnavabaduse üle, selle olulisuse ja piiride üle.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga