Edvard Ljulko - Kuidas keerulistel hetkedel toime tulla?

Selleks, et olla koolis edukas, peavad õpilased oskama oma tundeid, mõtteid ja käitumist reguleerida. Harjutused, mis aitavad keerulistel hetkedel toime tulla, aitavad mõista ja hinnata iseennast. Tunnis tutvustame Vaikuseminutite harjutusi. Teeme õpilastega koos läbi paar lühikest Vaikuseminutite keskendumisharjutust ning suuname neid ka edaspidi soovi vajaduse korral neid kasutama.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga