Rauno Kutti - Kuidas kujundada end interneti kaudu edukaks?

Õpilased veedavad arvutis ja sotsiaalmeedias tunde. Tegevused ja neist tulenev kasutegur on väga erinevad, kuid teadlikkuse ja soovi korral on võimalik rakendada saadud oskused enda kasuks.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga