Rain Kooli - Kuidas kujundada oma arvamust?

Ees ootavad 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimised. Esimest korda saavad valimistel osaleda noored alates 16. eluaastast. Õpilased võiksid läbi mõelda, kuidas kujundada oma arvamus valimistel osalevate kandidaatide kohta. Samuti, kuidas hinnata infoallikate usaldusväärsust oma arvamuse kujundamisel.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga