Anna-Kaisa Oidermaa - Kuidas leevendada koolistressi?

Kool on koht, kus õpilased veedavad suure osa oma päevast, mõjutades seeläbi väga tugevalt õpilaste rahulolu iseenda ja ümbritsevaga. See mitmetahuline seotus võib viia aga ka pingeteni, mis avalduvad koolistressis. Seetõttu peame oluliseks käsitleda viise, kuidas koolistressi leevendada ning tõsta teadlikkust selle stressi allikatest, et õpilastel oleks võimalik pöörata edaspidi rohkem tähelepanu ka ennetavatele tegevustele.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga