Marion Villemson ja Robert Reesar - Kuidas minust saab õpetaja?

Igaüks meist on kokku puutunud mitmete õpetajatega, kellest nii mõnigi on jätnud kustumatu mulje. Kuidas igapäevaselt laval särada ehk kuidas ja miks õpetajaks saadakse? Mida õpetamine üldse tähendab ning kus elus õpetamisoskuseid võib veel vaja minna? Missuguseid ülesandeid tänapäevane õpetajatöö sisaldab? Õpetajatöö erinevaid külgi avavad õpetajad Robert Reesar ja Marion Villemson.

Tunni loomist on toetanud Haridus- ja Noorteamet.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga