Darja Saar - Kuidas minust sai ETV+ peatoimetaja?

E-tunnis räägib külalisõpetaja oma karjääriloo, näitab oma tööpäeva, tööruume ja tegevusi. Samuti selgitab seda, milliseid koolist saadud teadmisi ta täna oma töös kasutab. E-tund annab õpilastele võimaluse tutvuda erinevate karjäärilugude ja ametitega ning analüüsida enda elukutse eelistusi. See toetab õpilaste teadlikkuse kasvu, et teha edasiõppimise (keskkool, kutsekool, ülikool vmt) ja töö (töö sisu, palk, arenguvõimalused jne) valikuid.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga