Ivo Visak - Kuidas murdeeast maksimumi võtta?

Mõtestame koos õpilastega murdeiga, vaatleme aju arengut murdeeas ning oskuste kujunemist, et õpilased suudaksid mõista ja hinnata iseennast paremini ning analüüsida oma käitumist erinevates olukordades. Tunni eesmärk on toetada õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt ja sotsiaalselt terveks ühiskonnaliikmeks.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga