Cattre Hein - Kuidas noortega e-sigarettide teemadel arutleda?

E-sigaret on noorte jaoks üha sagedamini esimene proovitav nikotiinitoode. E-sigarettide suitsetamine tekitab suitsetamisharjumuse, mistõttu võib noor hiljem jõuda ka lihtsamini sigarettide suitsetamiseni. Meie kõigi huvides on noorte tervist säästa, aga kuidas seda teha nii, et sellest oleks võimalikult palju kasu? Selles e-tunnis räägime õpetajatele, kuidas noortega e-sigarettide teemadel arutleda. Mis teemad erinevates arenguastmetes töötavad? Kuidas kujundada taunivaid hoiakuid ja normatiivseid uskumusi e-sigarettide tarvitamise osas?

Tund on valminud Ma armastan aidata annetuskeskkonnast saadud annetuse toel.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga