Julia Laffranque - Kuidas olen mina seotud inimõiguste ja õigusemõistmisega?

5.– 11. oktoobril toimub Eesti kohtute eestvedamisel õigusemõistmise nädal. Selle raames on Eesti kohtunikud otsustanud jagada e-tundides, millega nad tegelevad. Selles e-tunnis saavad õpilased teada, mis on inimõigused ning kuidas töötab Euroopa Inimõiguste Kohus.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga