Jaak Juske - Kuidas saab küll ühe koolimaja abil pea kogu Eesti ajalugu jutustada?

Toome õpilasteni koostöös Riigikantseleiga e-külalistunde erinevatest sõlmpunktidest Eesti ajaloos, mis omavad mõju meie riigi kujunemise üle siiani. E-tundi annab Gustav Adolfi usundiõpetuse õpetaja Jaak Juske.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga