Kirke Katariina Siimso ja Anne Marie Veebel - Kuidas saan kooli ise paremaks teha?

Igaüks saab algatada muutusi, et teha nii koolikeskkonda kui ka iseenda õppimisvõimalusi paremaks. Selleks tuleb osata probleeme sõnastada ja lahendusi välja pakkuda. Head ideed jäävad sageli teostamata, sest pole oskusi, kuidas oma probleeme või ettepanekuid sõnastada. Muutuse loomiseks ainuüksi sõnastamisest ei piisa, aga see on esimene oluline samm lahenduse poole. Üks võimalik viis on kasutada oma ettepanekute läbimõtlemiseks GROW-mudelit. Muutusteni jõudmiseks on mitmeid viise, aga üks võimalik kanal koolis uuenduste algatamiseks on osaleda või teha koostööd õpilasesindusega.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga