Uku Arold - Kuidas sinust võib saada infosõdur?

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti kaitsepoliitikast ja -ajaloost. E-tund aitab õpilastel mõista üksikisiku rolli tänapäevastes infokonfliktides.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga