Indrek Pajur - Kuidas sõlmiti rahu Eesti ja Nõukogude liidu vahel?

Selles e-tunnis saavad õpilased teada, miks on Tartu rahulepingu sõlmimine oluline.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga