Kati Kiiver - Kuidas suhelda pildikeeles?

Eripedagoogilise töö juht Kati tutvustab pildikeelt ning põhjusi, miks seda kasutatakse ja toob kasutusnäiteid. Ta näitab erinevaid suhtluspilte, -tahvleid ja -raamatuid, tahvelarvuti suhtlusrakendust ja kommunikaatoreid. Lõpetuseks annab kaasa käitumissoovitusi puhuks, kui õpilane kohtab inimesi, kes ei suhtle mingil põhjusel kõneldes, vaid hoopis piltide abil. E-tund toimub koostöös Sotsiaalministeeriumiga vaimse tervise kuu raames.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga