Julius Tarand - „Kuidas teenida aega mereväes ja NATO 1. alalise miinitõrjegrupis?“

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti kaitsepoliitikast ja -ajaloost. Õpilane saab e-tunnist teada, kuidas näeb välja aja teenimine mereväes ja miks see eriline on.

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga