Aleksei Turovski - Kuidas toimib liik homo sapiens sapiens?

Loodus on kõikjal meie ümber, me ise oleme osa loodusest ja samas mõjutame loodust oma tegevuse tulemusena. Aegajalt tekib tunne, et see teadmine, kust oleme tulnud ja milline on meie side muu loodusega, kipub ähmastuma, sest oleme oma elukeskkonda ja käitumist päris oluliselt muutnud. Enamik sellest muutusest on olnud arengu loomulik protsess ja vajalik ning väärtustloov, samas osa sellest on viinud meid kaugemale sellest, mida terviklikuks olemiseks ja eluks tegelikult vajame. Ehk on just praegu paslik mõelda, mis on täpsemalt see miski, mis meid
võrreldes teiste liikidega unikaalseks teeb ja mis on see osa, mis tegelikult on muude liikidega meeletust arengust hoolimata siiski sarnane. Nendest erinevustest, sarnasustest ja unikaalsusest räägimegi käesolevas tunnis koos Aleksei Turovskiga.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga