Marius Kupper ja Monika Lilles - Kuidas töötab Eesti Raudtee?

Soovime anda õpilastele karjäärivalikute langetamiseks võimalikult palju teadmisi Eesti karjääriturul olevatest ametitest ja ettevõtestest. E-külastus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga