Ann Runnel - Kuidas töötab ringmajandus?

Loodus on kõikjal meie ümber, me ise oleme osa loodusest ja mõjutame loodust oma tegevuse tulemusena. Kuna osad meie ressurssidest on piiratud ning osad taastuvad ressursid on kiiremas kasutuses kui nad jõuavad taastuda, on tekkinud palju küsimusi jätkusuutlikkuse kohta ning selle kohta, millise elupaiga jätame oma tulevastele põlvedele. Tarbimise vähendamiseks on asutud otsima viise, kuidas kasutada meie ressursse efektiivselt ja kokkuhoidlikult ning kuidas panna inimesi rohkem keskenduma kõigele sellele, mis neil juba on ning, mis kõik sellest võiks veel saada, hoides inimkonna poolt loodut võimalikult kaua ringluses. Nii on jõutud ringmajanduse mudelini, mis on klassikalise lineaarse majandusmudeli edasiarendus jätkusuutlikuma elukeskkonna nimel. Ringmajandusest ja selle võimalustest räägimegi käesolevas tunnis Ann Runneliga.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga