Piret Aess - Kuidas töötavad R-Kiosk ja Caffeine?

Soovime anda õpilastele karjäärivalikute langetamiseks võimalikult palju teadmisi Eesti karjääriturul olevatest ametitest ja ettevõtestest. E-külastus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga