Ilmar Raag - Kuidas trollid üle elada?

Oleme igapäevases meediaruumis ühe rohkemate erinevate mõjutusallikate meelevallas ning mitmed mõjuagendid proovivad teadlikult meie vaateid ning käitumisi suunata. Kuidas mõjutavad erinevad allikad, sõnumid ja kanalid Eesti ühiskonda ja selle erinevaid gruppe?

    Tunnikava eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga